Nasze usługi jako strefa wynajmu

Roboty budowlane i wykończeniowe
docieplenia budynków, garaży podziemnych systemem garażowym.
– izolacje szachtów i kanałów wentylacyjnych
– malowanie mało i wielkopowierzchniowe
Instalacje elektryczne oraz niskoprądowe.
Wykonanie przewiertów oraz wycinanie otworów w betonie techniką diamentową.
Osuszanie budynków i pomieszczeń z wilgoci.
–  technologicznej/budowlanej
–  pod posadzkowej
–  po zalaniu
Wykonujemy pomiar wilgotności i profesjonalne doradztwo w doborze sprzętu i metody
osuszania.
Systemy i wykończenia przeciwpożarowe.
– zabudowy tras instalacyjnych
– wykonanie przepustów instalacyjnych oddzielających strefy pożarowe
– wykończenia ogniochronne dylatacji